İnsan Kaynakları

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan LPGAS’ in insan kaynakları politikası; saygılı, mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

Bir şirketi istikrarlı büyüme hedeflerine ulaştırma, güçlü marka haline getirme ve sonucunda kalıcı ve kurumsal bir başarı elde etmenin temelinin doğru insan kaynakları yönetiminden geçtiğine inanıyoruz. İnsan kaynağına yapılan yatırımı en temel ve en yararlı yatırım olarak görüyor ve personelimizin eğitimini fazlasıyla önemsiyoruz.


İnsan Kaynakları Politikalarımız;

Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
Saygı çerçevesinde açık iletişim ortamını sağlamak,
Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek,
Çalışanlar için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
Eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
Performansları objektif olarak değerlendirmek ve ödüllendirmek,
Bireysel ve kurumsal performansın, grubun tüm aktivitelerinde müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi temel bir unsurdur. Yönetimin ve çalışanların değer ve fark yaratan iletişim ağları açık bir ortam oluşturması ve büyütmesi beklenmektedir,
Prensipler olarak insan itibarına ve işine saygı, açık ve dürüst iletişim ve iş etiği benimsenir.